Senior Software Engineer (Senior Web Developer) (กรุงเทพฯ)

Senior Software Engineer (Senior Web Developer) (กรุงเทพฯ)

(กรุงเทพฯ)

รายละเอียดของงาน

 • พัฒนา Web Application ส่วน Front-end (React Native, ReactJs, HTML5, CSS3 และอื่นๆ)

 • พัฒนา Backend for Frontends เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (ReactJS, HTML5, CSS3 และอื่นๆ)

 • พัฒนา Microservice เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (Node.js, GraphQL, MongoDB และอื่นๆ)

 • ออกแบบ Database เพื่อใช้สำหรับ Web Application, APIs

 • เขียนและออกแบบ Test Case ในระดับของ Development Test

 • ใช้ Version control tools เช่น Git ในการทำงาน

คุณสมบัติ

 • รักการเขียนโค๊ดอย่างสุดหัวใจ มองทุกอย่างเป็นอัลกอริทึม มีความสุขที่ได้เขียนโค้ด และทำให้ผลงานออกมาดีที่สุด

 • คลั่งไคล้และพร้อมเปิดใจให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 • ทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้

 • มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเอง

 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้

 • สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย และรักความก้าวหน้า

 • ถ้ามีความสนใจหรือประสบการณ์ด้าน UX/UI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม (web development) อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรี-โท ใน วิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดสาขา) หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • สัญชาติไทย - Thai Nationality

 • มีความเชียวชาญการใช้และออกแบบในแบบ MVC, Database Design และ Object Oriented

 • มีประสบการณ์การทำงานและความเข้าใจใน Javascript, HTML, CSS, MongoDB, ReactJS , React Native, และ Redux

Stack และ Technology ที่พวกเราใช้

 • HTML, CSS, SCSS

 • Javascript

 • ReactJS, React Native

 • Node.js

 • GraphQL

 • MongoDB, MySQL, PostgreSQL

 • Docker

 • AWS

 • Kubernetes

 • Jenkins

 • Firebase

เลือกช่องทางสมัครงาน