Front-End Developer

Front-End Developer

(กรุงเทพฯ)

รายละเอียดของงาน

 • สามารถออกแบบ และ พัฒนา Web Application / Mobile Application ในของส่วน Front-end (React Native, ReactJs, HTML5, CSS3 และอื่นๆ) ตามโจทย์ที่ได้รับ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบความแปลกใหม่ในการทำงาน

 • เขียนและออกแบบ Test Case ในระดับของ Development Test

 • ใช้ Version control tools เช่น Git ในการทำงาน

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานและความเข้าใจใน Javascript, HTML, CSS, ReactJS , React Native

 • รักการเขียนโค๊ดอย่างสุดหัวใจ มองทุกอย่างเป็นอัลกอริทึม มีความสุขที่ได้เขียนโค้ด และทำให้ผลงานออกมาดีที่สุด

 • คลั่งไคล้และพร้อมเปิดใจให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 • ทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้

 • มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเอง

 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้

 • สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย และรักความก้าวหน้า

 • ถ้ามีความสนใจหรือประสบการณ์ด้าน UX/UI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • วุฒิปริญญาตรี-โท ใน วิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดสาขา) หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์

Stack และ Technology ที่พวกเราใช้

 • HTML, CSS, SCSS

 • Javascript

 • ReactJS, React Native

 • Docker

 • AWS

 • Kubernetes

 • Jenkins

 • Firebase

เลือกช่องทางสมัครงาน